Altairis-puheterapiapalvelut

Puheterapiaa kokemuksella ja hyvällä mielellä!

Jokaisella meillä on oikeus tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Kun tulee kuulluksi ja ymmärretyksi ja ymmärtää muita, mahdollistuu omaan elämään ja omiin asioihin osallistuminen ja vaikuttaminen. Puheterapian tavoitteena onkin aina asiakkaan mahdollisimman hyvä kommunikointikyky ja toimiva vuorovaikutus.   Altairiksessa puheterapiaa toteutetaan kannustavassa, hyväksyvässä ja leppoisassa ilmapiirissä. Tervetuloa puheterapiaan!

Prinsessat

Lukemishetki

Lipporannantie 9 A 3, 90500 Oulu. Puh. 040 546 3931, .