Puheterapiaa leikin kauttaPuheterapia on kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä asiakkaan kommunikoinnin häiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Puheterapian tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman hyvä kommunikointikyky ja toimiva vuorovaikutus jokapäiväisessä elämässä. Keskeisenä lähtökohtana puheterapiassa on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Monissa kommunikoinnin häiriöissä puheterapia on pitkäaikaista. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen. Puheterapiassa toimitaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja asiakkaan lähiympäristön kanssa. Moniammatillinen yhteistyö kuntoutustavoitteiden toteutumiseksi on tärkeää.

Leikki

Pikkumiehen piirrustus

Lipporannantie 9 A 3, 90500 Oulu. Puh. 040 546 3931, .