Puheterapeutti Ulla Syngelmä

Olen Ulla Syngelmä. Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopistosta 1987 ja olen Valviran laillistama. Olen toiminut puheterapeuttina yli 30 vuoden ajan. Vuosina 1986 – 1988 olin Lohipadon erityiskoulun puheterapeutti. Vuodesta 1989 lähtien olen toiminut yrittäjänä. Kelan kanssa minulla on ollut sopimus vaikeavammaisten avokuntoutuksesta vuodesta 1989 lähtien.

Minulla on kokemusta erityisesti viivästyneen puheen- ja kielenkehityksen, kielellisen erityisvaikeuden, dyspraksian, änkytyksen, lukemisen ja kirjoittamisen häiriöiden sekä vuorovaikutuksen ongelmien (autismin kirjo) kuntoutuksesta. Minulla on paljon kokemusta puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien (tukiviittomat, kuvat, valokuvat, piirtäminen, esinekommunikaatio, kommunikointikansiot ja -laitteet) käytöstä kommunikoinnin tukena.

Toimintani perusarvoja ovat asiakaslähtöisyys, myönteisyys, kannustavuus ja laadukas kuntoutus. Kehitän ammattitaitoani säännöllisillä koulutuksilla ja työnohjauksella.

Yksilölliset puheterapiapalvelut

Tyttö ja vihko

Lisäkoulutusta olen hankkinut muun muassa seuraavilta alueilta:

 • lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
 • lasten dyspraksian kuntoutus
 • puhemotoristen häiriöiden kuntoutus (Oral Placement Therapy, Castillo-Morales)
 • autisminkirjon häiriöiden kuntoutus (PECS, PRT)
 • luki-häirioiden kuntoutus
 • änkytyksen kuntoutus
 • puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (tukiviittomat, TAIKE-taulustot, kuvakansioiden kokoaminen ja käyttö, erilaiset kommunikointilaitteet)
 • kielelliset erityisvaikeudet
 • lasten tukeminen psyykkisissä traumoissa
 • laatukäsikirjan laatiminen ja laadun jatkuva parantaminen
 • voimauttavan valokuvan menetelmä
 • lapsilähtöinen leikki välineenä puheterapeutin arjessa
 • sosiaalishaptinen kommunikaatio – kosketuksen käyttö arjessa eri asiakasryhmien kanssa
 • näkövammaisten lasten puheterapia
 • GAS (Goal Attainment Scaling) -koulutus asiakkaan yksilöllisten kuntoutustavoitteiden laatimiseen ja tavoitteiden toteutumisen arviointiin
Lipporannantie 9 A 3, 90500 Oulu. Puh. 040 546 3931, .