Olen Ulla Syngelmä. Olen filosofian maisteri. Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopistosta 1987. Olen Valviran laillistama puheterapeutti. Olen toiminut puheterapeuttina yli 30 vuoden ajan. Vuodesta 1989 lähtien olen toiminut yrittäjänä. Kelan kanssa minulla on ollut sopimus vaikeavammaisten avokuntoutuksesta vuodesta 1989 lähtien. Vuosien varrella olen käynyt useita eri lisäkoulutuksia mm. änkytyksen, kehityksellisen kielihäiriön, puheen ja kielen kehityksen viivästymän, epäselvän puheen, vuorovaikutuspulmien ja valikoivan puhumattomuuden kuntoutukseen.

Olen myös voimauttavan valokuvan menetelmäohjaaja. Voimauttava valokuva on yhteyden ja ymmärryksen luomisen työote, siksi se sopiikin hienosti myös puheterapian työotteeksi. Myös puheterapiassa etsitään yhteyttä ja ymmärrystä ihmisten välille. Vaikka kyseessä on valokuvamenetelmä, ei voimauttavan valokuvan työväline oikeastaan ole valokuva, vaan katse ja näkemisen tapa. Voimme tietoisesti valita katsoa toisin ja nostaa kuormittavien ja haastavien asioiden sijasta näkyväksi hyvän.

Arvostan puheterapia-asiakkaitani. Haluan välittää heille sen, että he ovat tärkeitä juuri sellaisina kuin ovat. He tuovat valtavasti iloa olemassaolollaan. Nautin todella paljon kohtaamisistamme. Minulle on tärkeää myös tukea puheterapia-asiakkaitteni vanhempia. Haluan auttaa heitä näkemään kaiken sen hyvän, mikä heissä ja heidän lapsessaan on. 

Olen etuoikeutettu, kun saan tehdä näin merkityksellistä työtä.

 

Lipporannantie 9 A 3, 90500 Oulu. Puh. 040 546 3931, .